Mazowieckie Spotkania Teatralne "Zwierciadła"

Zwierciadła - Warszawa

 

I edycja Mazowieckich Spotkań Teatralnych ZWIERCIADŁA odbyła się 27-28 marca w Ośrodku Kultury Arsus w Warszawie.

„Zwierciadła” to przegląd o niepowtarzalnym charakterze, ponieważ w całości organizowany jest przez młodzież - dla młodzieży. Program Mazowieckich Spotkań Teatralnych obejmuje przegląd teatrów amatorskich z całego województwa mazowieckiego, warsztaty oraz spotkanie z gościem specjalnym festiwalu mające na celu integrację uczestników i rozwój ich pasji.

Mazowieckie Spotkania Teatralne „Zwierciadła” są częścią ogólnopolskiego projektu Spotkajmy Się Teatralnie realizowanego przez Fundację „Teatrikon” oraz Stowarzyszenie "Polska Rada Przedsiębiorczości". Warszawa wraz z Białymstokiem , Bydgoszczą , Olsztynem , Rzeszowem i Lublinem tworzy sieć młodzieżowych festiwali. 17 maja 2014 odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Zwierciadła.

 

Miejsce: Ośrodek Kultury Arsus w Warszawie

Profil na FB: https://www.facebook.com/ZwierciadlaMazowieckie