II Ogólnopolskie Spotkania Teatralne "Zwierciadła" Lublin 2015

Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Zwierciadła są finałem dziesięciu regionalnych festiwali teatralnych odbywającym się w Lublinie w kwietniu 2015r.

Uczestnicy wydarzenia, pochodzący z dziesięciu różnych województw, będą mieli okazję do zaprezentowania przygotowanych przez siebie spekt